Om Annisse

Klokkerstræde

Annisse ligger ved den nordøstlige ende af Arresø¸ og består af den gamle landsby, Annisse, af et nyere parcelhuskvarter, Annisse Nord, samt, den lille flække, Huseby. Hertil kommer et forholdsvis stort opland. Der er ca. 900 husstande med knap 2400 indbyggere.

Annisses historie rækker langt tilbage, hvilket en lang række gravhøje fra vikingetiden vidner om. Det var af stor betydning, at Arresø den gang stod i direkte forbindelse med Kattegat, således at der var direkte skibsadgang. Det er også baggrunden for, at man finder resterne af en større borgruin på hovnæsset ved Annisse – opført en gang i 1200-tallet.

Såvel Annisse som Huseby er nævnt i Saxos Danmarkskrønike og kirken er omtalt første gang i 1175 i forbindelse med et mageskifte mellem Biskop Absalon og Æbleholdt kloster.

Efterhånden sandede indsejlingen til søen til og i 1600-tallet lukkede den helt. Derved mistede byerne ved søen betydning og Annisse blev en hyggelig “flække”, der først blev “genopdaget”, da bilernes udbredelse betød interesse for Københavns yderområder.

I dag er Annisse en by med mange lokale aktiviteter i forsamlingshuset, på skolen og i idrætsforeningen.

Ved Arresø