Lokalrådet

Annisse lokalråd er et upolitisk fællesorgan for alle personer bosiddende i Annisse Sogn og er rådgivende over for Gribskov Kommune i almene forhold vedrørende Annisse.

Annisse Lokalråds Fokuspunkter for 2019:

Lokalråd

  • Arbejde på at engagere og aktivere borgerne og foreningerne i lokalsamfundet så vores sogn bliver et bedre bosted for alle. I år vil vi fortsat fokusere på at forbedre kommunikationen mellem grundejerforeningerne og lokalrådet.
  • Annisse som energi- og klimalandsby  – fokus på at indhente og formidle erfaringer til andre lokalsamfund i kommunen.
  • Natur- og landskabspleje i Annisse sogn, herunder være særligt opmærksom på, at gamle stier ikke forsvinder.
  • Aktiv deltagelse i samarbejde med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune.
  • Holde tæt kontakt til Esrum Borgerforening, Mårum-Kagerup Lokalråd og Ramløse Lokalråd med henblik på at skabe sikre stiforbindelser og understøtte ’Esrum Tisvildevejen’.

Har du spørgsmål eller gode ideer til Annisse Lokalråd – henvend dig til bestyrelsen.

Referater og dagsordener

Udgivelse
Lokalområder anmoder om masteplan 2019-05-30
Bestyrelsesmøde 2019-06-03
Bestyrelsesmøde 2019-04-02
Generalforsamling 2019-03-20
Bestyrelsesmøde 2019-02-12
Bestyrelsesmøde 2018-11-15
Bestyrelsesmøde 2018-09-25
Bestyrelsesmøde 2018-08-15
Bestyrelsesmøde 2018-06-11
Bestyrelsesmøde 2018-04-23
Bestyrelsesmøde 2018-03-26
Generalforsamling 2018-03-20
Bestyrelsesmøde 2018-03-01
Bestyrelsesmøde 2017-10-16
Bestyrelsesmøde 2017-09-07
Bestyrelsesmøde 2017-05-23
Bestyrelsesmøde 2017-03-01
Bestyrelsesmøde 2017-01-17
Bestyrelsesmøde 2016-11-14
Bestyrelsesmøde 2016-09-15
Generalforsamling 2016-03-29
Bestyrelsesmøde 2016-01-26
Bestyrelsesmøde 2015-11-10
Bestyrelsesmøde 2015-08-21
Bestyrelsesmøde 2015-06-17

Annisse Lokalråds Bestyrelse – gældende fra marts 2019.

Formand
Jette Haugaard
Annisse
Næstformand
Henning Jensen
Annisse
Kasserer
Ann-Christin Sommer
Annisse
Sekretær
Niels Andersen
Huseby
Medlem
Karin Hammerum
Huseby
Repræsentant fra menighedsrådet
Ebbe Wollenberg Torpegaard
Annisse Nord
Repræsentant fra idrætsforeningen
Børge Olsen
Annisse Nord
Repræsentant fra forsamlingshuset
Tobias Bagger Kaufmanas
Annisse
Repræsentant fra skolen
Henrik Pabst Vangmark
Frederiksværk
Suppleant
Charlotte Utzon
Annisse
Suppleant
Peter Reedtz Funder
Annisse

Energiarbejdsgruppen:

Frank Larsen
Inger Kongsløv
Niels Andersen
Per Johansen
Kurt Klitten
Charlotte Utzon
Henning Jensen
Jette Haugaard

Stigruppen:

Niels Andersen
Henning Jensen
Jette Haugaard
Frank Larsen
Charlotte Utzon