Kirken

Annisse Kirke

Annisse kirke består af et romansk kor og skib, et stærkt ombygget tårn, et sengotisk våbenhus og en korforlængelse, der stammer fra 1847. Kirken blev nævnt første gang omkring 1175 i et mageskifte mellem biskop Absalon og Æbelholt kloster. Efter reformationen blev kirken anneks til Ramløse med Annissegård som anneksgård.

På tårnets nord- og vestside findes bogstaverne A og V. Sagnet fortæller, at de skyldes fru Ane Villumsdatter, Hovgårdens sidste frue, som skulle have rejst kirken. Bogstaverne står dog snarere for Anne Vind, gift med lensmanden på Kronborg, som ca. 1650 foretog en genopbygning af tårnet.
Chr. 5.’s initialer samt bogstaverne O K for Otto Krabbe og H B for biskop Henrik Bornemann stammer fra en restaurering udført 1699.
I vor tid er kirken restaureret 1967 under ledelse af arkitekt Jan Gehl.

Som ved alle gamle kirker knytter sig sagn til stedet.
Et fortæller, at kirken skulle have stået på “Thomsebakken”, men blev forstyrret af trolde og måtte flyttes.

Kirkens Hjemmeside

Kontakt

Sognepræst
Michael Porsager
Kordegn
Connie Rygaard
Graver
Lone Uth Hansen
Regnskab
Tine Bagger-Sørensen

Menighedsrådet

Formand
Ebbe Wollenberg Torpegaard
Granvej 32,
3200 Helsinge
Kirkeværge
Niels Andersen
Bakkelandet 13,
3200 Helsinge
Næstformand
Britta Køster
Granvej 44,
3200 Helsinge
Kasserer og kontaktperson
Bo Simonsen
Søkæret 6,
3200 Helsinge
Menigt Medlem
Lotte Selnæs
Hejeltevej 5,
3200 Helsinge
Menigt Medlem
Christian Ditz Peschardt
Søstræde 4,
3200 Helsinge
Suppleant
Inger Benedikte Kæmpe
Tvingsbakken 21,
3200 Helsinge
Suppleant
Robert Hansen
Granvej 73,
3200 Helsinge