Guiden

Guiden er byens lokale blad og udgives 6 gange årligt. Guiden uddeles til samtlige husstande i Annisse og Mårum Sogne, i Skærød, samt til Bjørnehøjskolens elever.

Bladet er en samlet udgivelse af artikler og informationer fra foreninger, skolen, forsamlingshuse, børneinstitutioner, lokalråd og kirkerne i Annisse og Mårum.

Læs mere på Mårum Kirkes hjemmeside
https://www.maarumkirke.dk/kirkeblad